Ako na Bunny Hop1. Prvý odraz : Vyberte si nejakú dlhú, rovnú plošinu aby ste mali dobrý rozbeh. Podržte tlačidlo „vpred“ (W, možno to máte aj na šípke) a keď dosiahnete max. rýchlosť, začnite strafovať doľava (držať tlačidlo „doľava“) a zároveň otáčajte myšou doľava. Keď dosiahnete takých 45° stlačte „Výskok“ (Space)2. Prechod z prvého odrazu k druhému: Hneď, po ukončení prvej fázy pusťte tlačidlo „vpred“ aj „doľava“. Akonáhle pustíte „doľava“ stlačte straf „doprava“ a myškou začnite točiť tiež doprava (zasa do 45° uhlu od pôvodnej dráhy). Tesne pred dopadom prestaňte otáčať myšou a stlačte „výskok“.3. Skok druhý: Po druhom odraze musíte ihneď pustiť straf „doprava“ a začnite strafovať „doľava“ a myškou točiť doľava (45° ), no a pred dopadom zasa prestať otáčať myšou, zmačknite „skok“. Po ďalšom výskoku sa opakuje zase druhá fáza a potom tretia, potom zase druhá a takto dokola :D.Nikdy pri bunnyhope (okrem úvodného skoku) nestláčajte pohyb „vpred“. To je vsetko :).